Nahoře na hoře

Pouze vzhlížet...

... a nedívat se dolů...

... nutně neznamená...

... opouštět malé radosti.

Však rozhodnout se pro výšlap...

... bez šance se vrátit zpět...

... je cesta po hřbetu hada...

... k vrcholku hory...

... která je vším...

... tím co skutečně chceš.