Poslední Karneval

Dva týdny před vyhlášením karantény...

... se město stalo uměleckým dílem.

Na pouhých pár dní...

... trable zmizely.

Jediné úmysly...

... Těch s maskou i bez...

... byly naprosto čestné a laskavé.

Maškary neskrývaly nic.

Zbavily se hluku a vřavy.

Zbyla jim jen touha...

... splynout s tím místem.

Zbylo jim ptát se...

... jaký je krásy smysl?