Literatura pro všechny

"LITERATURA PRO VŠECHNY"

Snazší cesta ke krásné literatuře. Olomoucký nakladatel chce lidem zpřístupnit hodnotná díla.

Přiblížit žákům a studentům i širší veřejnosti významná literární díla, takový je cíl projektu Pro podporu české beletrie. Jedním z jeho představitelů a autorů je i olomoucký spisovatel a nakladatel Marek Hnila. Ten svá díla kromě klasické tištěné formy zpřístupňuje zdarma v online prostředí a podobný režim by chtěl ve spolupráci s knihovnami či školami uplatnit u dalších umělecky hodnotných publikací.

„Iniciativa je unikátní hlavně v odvolávání se na samotnou podstatu a definici beletristického žánru. Projektem Pro podporu české beletrie se snažíme otevírat věcnou debatu s literárními institucemi. S knihovnami v kraji i v celé republice se shodneme na tom, že umělecká literatura, stejně jako umění obecně, by mělo stát na pomyslném schodu nad ostatními literárními žánry, zejména v oblasti sebevzdělávání. Návštěvník knihkupectví, maturant nebo vysokoškolský pedagog bohemistické katedry, ale ví, že realita je docela jiná,“ tvrdí nakladatel Marek Hnila.

Jednou ze snah projektu je změna způsobu učení literárních předmětů na půdě škol. „Vše jsme pojali klidnou, sympatickou a v neposlední řadě donkichotskou cestou. Samozřejmě počítám s nelibostí některých institucí, jelikož zbrojíme proti konzervativnímu smýšlení. Bez toho ale nikdy žádná reforma nemohla projít. Všimněte si, že podobně jako v komerčním světě, tak i přímo na školách, je umělecká tvorba podceňována až přehlížena. Tvůrčí činnost a s tím spjatá kreativita je většinou ve školních systémech na posledním místě. Zájem konzumní společnosti o brak je tedy jen jednou z mnoha příčin toho stavu,“ míní Hnila.

V Olomouckém kraji se podle Marka Hnily podařilo navázat důležitou spolupráci s Univerzitou Palackého. „S univerzitou připravujeme více literárních projektů, které se, doufám, budou dotýkat více alternativního vzdělávání v oblasti literatury. Další důležitou spoluprací jsou pro nás knihovny a pracovníci těchto institucí. Tady bych přímo zmínil Vědeckou knihovnu v Olomouci, Knihovnu města Olomouce. Akce proběhly ale i v menších knihovnách v Olomouckém kraji. Besedu jsme uspořádali i v knihkupectví ve Šternberku,“ podotkl spisovatel.

Ten chce s kolegy rozšířit dosah české beletrie i na bohemistické katedry v zahraničí. „Máme plné ruce práce. Nyní je ale naším nejvyšším cílem školám, knihovnám, ale i příležitostným čtenářům nejvíce zjednodušit přístup k literárním dílům. Od dubna letošního roku jsme začali v těchto institucích rozšiřovat online katalog e-knih, na kterém pracuje Městská knihovna v Praze. Od dubna ale uplynula dlouhá doba. Nápady postupně realizujeme a zájem o spolupráci ze stran literárních a vzdělávacích institucí se stále zvyšuje a momentálně je již v procesu několik dalších ambiciózních projektů, na kterých pracujeme přímo s knihovnami a pedagogickými pracovníky,“ dodal představitel nakladatelství Bratříček.

Marek Hnila letos vydal svou čtvrtou knihu nazvanou Mezi tebou a mnou. Před nedávnem vyprodal už třetí tištěný náklad tohoto díla a to navzdory tomu, že kniha je zdarma přístupná právě v online katalogu pražské knihovny. „Věřím, že to souvisí s filozofií našeho projektu. Poukazujeme na věci nesnadné, které jdou do větší hloubky. Beletrie se dotýká pocitu, o kterém čtenář netuší, že ho má, dokud si dílo nepřečte. Ukázalo se, na příkladu vydání knihy Mezi tebou a mnou, že to funguje. Myslím si, že spousta autorů literárních děl zapomněla, že pulty knihkupectví nejsou jediným místem, kde by knihy měly končit. Ovšem, nakonec záleží pouze na autorovi, jak se rozhodne. Umění by vždy mělo stát nad komercí a mělo být propagandou jen samo pro sebe,“ poznamenal šternberský spisovatel.

ZDROJ
Článek z 15. října 2022
Stanislav Heloňa, redaktor
Olomoucká DRBNA